Október– mesiac svätého ruženca
október

Októbrové pobožnosti budú začínať:...

Erb farnosti

Heraldický...

Citát

Aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.
1Pt 1,7

Kto má meniny?


Meniny má: Terézia
Zajtra Vladimíra

Cirkev slávi sedem sviatostí: Krst, Birmovanie, Eucharistiu, Sviatosť zmierenia, Sviatosť chorých, Sviatosť posvätného stavu a Sviatosť manželstva. 

Sviatosťami získavame milosť, ktorú potrebujeme, aby sme boli ospravedlnení a premenení a aby sme sa skrze Ježiša stali tými, ktorí sú ako Ježiš: Božími deťmi v slobode a sláve.

V krste sa zo stratených ľudských detí stávajú Božie deti; v birmovaní sa zo slabých stávajú silní; vo sviatosti zmierenia sa z hrišnych stávajú čistí; v Eucharistii sa hladní stávajú chlebom pre druhých; vo sviatosti manželstva ako aj vo sviatosti kňazstva sa z individualistov stávajú služobníci lásky; vo sviatosti chorých sa zo zúfalých ľudí stávajú ľudia plní dôvery.

Sviatosťou všetkých sviatosti je sám Ježiš Kristus. V ňom vyrastáme zo zmätku sebectva a vrastáme do skutočného života, ktorý sa už nikdy neskončí.

Pre vyslúženie niektorých zo sviatosti, navštívte farský úrad.

National CPR Association