Október– mesiac svätého ruženca
október

Októbrové pobožnosti budú začínať:...

Erb farnosti

Heraldický...

National CPR Association