Duchovná obnova pre chlapcov
1. - 3. máj 2020 v Spišskej Kapitule

Pozvánka na duchovnú obnovu...

Kurz prípravy na manželstvo
https://www.domanzelstva.sk/

...

Erb farnosti

Heraldický...

Citát

Kríž nám hovorí, že nie je pádu bez nádeje, nie je tmy bez jedinej hviezdy, ani búrky bez prístavu, v ktorom by nebolo možné zakotviť.
Ján Pavol II.

Kto má meniny?


Meniny má: Viktor
Zajtra Alexander

 

Misionári milosrdenstva

Aj na Slovensku máme zopár Misionárov Božieho milosrdenstva, ktorým dal sv. Otec právomoc rozhrešovať rezervované hriechy – znesvätenie Eucharistie, fyzické násilie voči osobe pápeža, vysvätenie biskupa bez poverenia pápežom, rozhrešenia spolupáchateľa v hriechu proti 6. prikázaniu Desatora, či priameho porušenia spovedného tajomstva. Kontakty na týchto misionárov.

Odpustky v Roku Milosrdenstva

Úplné odpustky v Roku Milosrdenstva v kostole najbližšie v Námestove kde je Brána Milosrdenstva, je možné získať za týchto podmienok:

1. Vykonať si púť k Svätej bráne (prejsť cez ňu),
2. Prijať sviatosť zmierenia (pred vykonaním púte),
3. Zúčastniť sa na sv. omši a sv. prijímaní (najvhodnejšie je to v deň púte, ale môže to byť aj v inom chráme),
4. V duchu sa zahĺbiť do tajomstva milosrdenstva,
5. Vyznať svoju vieru (Verím v Boha),
6. Pomodliť sa za Sv. Otca a na jeho úmysly. Bránou milosrdenstva (v Námestovskom kostole) je bočný vchod (od Oravskej priehrady), ktorý bude otvorený počas každej sv. omše.

Úplne odpustky môžu získať aj chorí, alebo väzní za iných podmienok a tiež každý veriaci, ktorý vykoná jeden alebo viac skutkov duchovného alebo telesného milosrdenstva za obvyklých podmienok. 

Úplné odpustky v Roku Milosrdenstva

National CPR Association