Október– mesiac svätého ruženca
október

Októbrové pobožnosti budú začínať:...

Erb farnosti

Heraldický...

Citát

Viera je koreňom, z ktorého pučí život, je kľúčom, ktorým sa vysvetľuje všetko ostatné.
Benedikt XVI.

Kto má meniny?


Meniny má: Terézia
Zajtra Vladimíra

Misionári milosrdenstva

Aj na Slovensku máme zopár Misionárov Božieho milosrdenstva, ktorým dal sv. Otec právomoc rozhrešovať rezervované hriechy – znesvätenie Eucharistie, fyzické násilie voči osobe pápeža, vysvätenie biskupa bez poverenia pápežom, rozhrešenia spolupáchateľa v hriechu proti 6. prikázaniu Desatora, či priameho porušenia spovedného tajomstva. Kontakty na týchto misionárov.

Odpustky v Roku Milosrdenstva

Úplné odpustky v Roku Milosrdenstva v kostole najbližšie v Námestove kde je Brána Milosrdenstva, je možné získať za týchto podmienok:

1. Vykonať si púť k Svätej bráne (prejsť cez ňu),
2. Prijať sviatosť zmierenia (pred vykonaním púte),
3. Zúčastniť sa na sv. omši a sv. prijímaní (najvhodnejšie je to v deň púte, ale môže to byť aj v inom chráme),
4. V duchu sa zahĺbiť do tajomstva milosrdenstva,
5. Vyznať svoju vieru (Verím v Boha),
6. Pomodliť sa za Sv. Otca a na jeho úmysly. Bránou milosrdenstva (v Námestovskom kostole) je bočný vchod (od Oravskej priehrady), ktorý bude otvorený počas každej sv. omše.

Úplne odpustky môžu získať aj chorí, alebo väzní za iných podmienok a tiež každý veriaci, ktorý vykoná jeden alebo viac skutkov duchovného alebo telesného milosrdenstva za obvyklých podmienok. 

Úplné odpustky v Roku Milosrdenstva

National CPR Association