Citát

Dávajme a nepočítajme. Jedného dňa nám Pán povie: Teraz je rad na mne!
sv. Terezka Ježiškova

Kto má meniny?


Meniny má: Viktor
Zajtra Alexander

 

Pravidelný duchovný program

Svätá spoveď - v našej farnosti sa vysluhuje 30 minút pred začatím sv. omše.

 

Ruženec – pred každou svätou omšou.

 

Večeradlo – každú stredu hodinu pred svätou omšou a keď nie je sv. omša tak v piatok pred sv. omšou.

 

Detské sväté omše – každý štvrtok večer cez školský rok, hodinu pred sv. omšou skúška spevu v Amande.

 

Večiereň – v nedeľu o 13.30 h.

 

National CPR Association