Citát

Nikto nemôže ujsť pred Kristovým milosrdenstvom.
G.von Le Fort

Kto má meniny?


Meniny má: Terézia
Zajtra Vladimíra

Liturgický prehľad a oznamy - 38. týždeň

Nedeľa

Sedembolestná Panna Mária – patrónka Slovenska, slávnosť

8.00;   10.00;

Pondelok

Sv. Kornélius, pápeža Cyprián, biskup, mučeníci, spomienka

18.30

Utorok

Obdobie cez rok

 

Streda

Obdobie cez rok, Poďakovanie za úrodu

18.30

Štvrtok

Obdobie cez rok

18.30

Piatok

Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz, Pavol Chong Hasang a spoločníci, kórejskí mučeníci, spomienka

DETSKÁ SV. OMŠA

18.30

Sobota

Sv. Matúš, apoštol a evanjelista, sviatok;

7.00

Nedeľa

25. Nedeľa cez rok

8.00; 10.00

Úmysly sv. omší

Pondelok

18.30

+ Apolónia a Vincent Meda č. 110

Utorok

   

Streda

18.30

+ Miroslav Kapičák č. 245

Štvrtok

18.30

+ Z rodiny č. 308

Piatok

18.30

+ František a Jozef č. 340

Sobota

7.00

+ Karol a Anna č. 336

Nedeľa

8.00

10.00

+ Vdp. Alexander Tóth

- Za Boží ľud

OZNAMY:

● Dnes o 14.00 h sa od kostola pôjde tradične ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie – na začiatok dediny. 

● Pre upratovanie kostola veľmi pekne prosím rodiny bývajúce v domoch č. 256 až 278, zároveň chcem poďakovať tým rodinám, ktorí upratovali kostol tento týždeň.

● V tomto týždni sú Jesenné kántrové dni a to v stredu, piatok a sobotu, záväzný je iba jeden deň. V tieto dni ďakujeme Pánovi za úrodu. V našej farnosti budeme ďakovať za úrodu v stredu.

● Chcem veľmi pekne poprosiť o stretnutie lektorov, ktoré sa uskutoční v sobotu 21.9.2019 o 18.00 hod. na farskom úrade v AMANDE, kde medzi nás zavíta Vdp. Prof. ThDr. SSlic. František Trstenský Phd., ktorý nám viac priblíži Sv. písmo, ktoré čítame.Tiež chcem povzbudiť aj takých, ktorí ešte nečítajú, aby sa zapojili do tejto služby. Samozrejme, že na túto prednášku môžu prísť všetci, ktorých by to zaujímalo.

Na potreby farnosti obetovali: novomanželia Stašákoví 100 € a novomanželia Miškoví 50 €. Všetkým vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

● Úmysly Modlitbového zápasu

- za uzdravenie Silvie

- za uzdravenie Bohu známeho

- za žiakov a učiteľov

- a osobný úmysel

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať

Filip Stolárik, syn rodičov Rudolf a Eva rod. Graciková, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej Jasenici a Soňa Huráková, dcéra rodičov Dušan a Anna rod. Janoľová, narodená v Trstenej, bývajúca v Námestove. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.

National CPR Association