Citát

Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy.
František Saleský

Kto má meniny?


Meniny má: Terézia
Zajtra Vladimíra

Liturgický prehľad a oznamy - 37. týždeň

Nedeľa

23. Nedeľa cez rok

8.00;   10.00;

Pondelok

Obdobie cez rok,

18.30

Utorok

Obdobie cez rok

7.00

Streda

Obdobie cez rok

 

Štvrtok

Najsvätejšie meno Mária, ľ.s

18.30

Piatok

Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka DETSKÁ SV. OMŠA

18.30

Sobota

Povýšenie sv. kríža, sviatok;

Sobášna sv. omša

Sobášny obrad

15.00

16.30

Nedeľa

Sedembolestná Panna Mária – patrónka Slovenska, slávnosť

8.00; 10.00

Úmysly sv. omší

Pondelok

18.30

+ Dana, Branislav, Anton a rodičia č. 22

Utorok

7.00

+ Štefan Žofiak /10. výr. smrti/

Streda

   

Štvrtok

18.30

+ Rodičia František a Helena č. 309

Piatok

18.30

-   Za zdravie Kamila č. 17

Sobota

15.00

-   Za novomanželov Matej a Bronislava

Nedeľa

8.00

10.00

 

- Za Boží ľud

OZNAMY:

● Pre upratovanie kostola veľmi pekne prosím rodiny bývajúce v domoch č. 242 až 255, zároveň chcem poďakovať tým rodinám, ktorí upratovali kostol tento týždeň.

● Podľa druhého článku stanov HRF §1 dnešnú nedeľu odovzdáte volebný lístok so štyrmi napísanými menami kandidátov do HRF. Farnosť volí štyroch členov.

A zároveň prosím volebnú komisiu o stretnutie a spočítanie hlasov dnešnú nedeľu po 2 sv. omši na farskom úrade.

Na potreby farnosti obetovali: skupina upratovania kostola č. 185 až 205 – 65 €, č. 206 až 221 – 55 €, Bohu známa 50 €, spoločenstvo Modlitbového zápasu 50 €, novomanželia Vráboví 100 €. Všetkým vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Aj naša farnosť sa chce zapojiť k celoslovenskej iniciatíve „Národný pochod za život“, ktorý sa uskutoční v Bratislave v nedeľu 22.9. 2019. Naším postojom chceme vyjadriť kresťanské presvedčenie o potrebe ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. V rámci dekanátu sa organizujú autobusy, preto prosím záujemcov, ktorí sa budú chcieť zúčastniť tohto pochodu, aby sa zapísali pri východe z kostola, najneskôr do 15. 9. 2019. V prípade, že sa autobus nenaplní, budeme sa spájať z okolitými farnosťami. Bližšie informácie o čase i mieste odchodu budeme informovať neskoršie.

● Chcem veľmi pekne poprosiť o stretnutie lektorov, ktoré sa uskutoční v sobotu 21.9.2019 o 18.00 hod. na farskom úrade v AMANDE, kde medzi nás zavíta Vdp. Prof. ThDr. SSlic. František Trstenský Phd., ktorý nám viac priblíži Sv. písmo, ktoré čítame.Tiež chcem povzbudiť aj takých, ktorí ešte nečítajú, aby sa zapojili do tejto služby. Samozrejme, že na túto prednášku môžu prísť všetci, ktorých by to zaujímalo.

● Farnosť Oravská Jasenica vás pozýva na pútnicky zájazd Fatima - Lurdy v termíne 3. 5.- 11. 5. 2020. Sprevádzať nás bude Vdp. Martin Mojžiš. Tejto púte sa zúčastním aj ja. Tam pôjdeme autobusom a naspäť letecky. Kto by mal záujem nech sa nahlási p. Valérii Gogolákovej do 30. 9. 2019, aby sme vedeli či by bol záujem o takúto púť. Bližšie informácie sú na nástenke a na farskej stránke.

Milé deti. Minulý a tento rok do konca augusta sme zbierali pečiatky na kartičky. Veľmi pekne prosím ešte tie deti, ktoré kartičky neodovzdali za mesiace jún, júl a august, aby to čím skôr urobili, pretože sa blíži ďalšie vyhodnotenie. Tento rok si dáme od kartičiek prestávku, ale vymyslíme niečo iné na advent a pôst. Tretiaci dostali zápisník "S radosťou pôjdeme do domu Pánovho", do ktorého si budú lepiť za každú nedeľu a prikázaný sviatok jednu nálepku. Vždy v nedeľu a v prikázaný sviatok po sv. omši si prídu vyzdvihnúť jednu nálepku, ale len tretiaci, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. V prípade tretiaka, ktorý je na sv. omši mimo územia našej farnosti, rodič do konkrétneho okienka napíše kostol v ktorom boli na sv. omši a podpíše.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať

Matej Stašák, syn rodičov Jozef a Mária rod. Majkútová, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskom Veselom a Bronislava Floreková, dcéra rodičov Juraj a Helena rod. Brnkaľáková, narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Oravskej Jasenici. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.

Karol Pepucha, syn rodičov + Karol a Mária rod. Kotúľová, narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci vo Vavrečke a Mária Florková, dcéra rodičov Milan a Mária rod. Majchráková, narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Oravskej Jasenici. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.

Filip Stolárik, syn rodičov Rudolf a Eva rod. Graciková, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskej Jasenici a Soňa Huráková, dcéra rodičov Dušan a Anna rod. Janoľová, narodená v Trstenej, bývajúca v Námestove. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.

National CPR Association