Citát

Boh... nekonečná láska... Môžme urobiť čokoľvek zlé, ale jeho láska pretrváva naveky...
Anonym

Kto má meniny?


Meniny má: Viktor
Zajtra Alexander

 

Ježiš hľadá OCHOTNÝCH

Kuffa

Príručka miništranta

Na správne pochopenie služby pri oltári slúži nasledujúca príručka, má za cieľ pomôcť ľahšie pochopiť a tým aj pomôcť hlbšie prežívať rôzne liturgické úkony.

Príručka pre miništrantov – Pri oltári slúžte Pánovi

Bohoslužobné predmety

Miništrant pri svojej službe v chráme musí poznať:

  1. Bohoslužobné predmety,
  2. Priestor v kostole a základné liturgické predmety,
  3. Liturgické knihy,
  4. Liturgické oblečenie miništranta i kňaza,
  5. Liturgickú symboliku,
  6. Liturgické farby,
  7. Liturgické úkony,
  8. Liturgický rok.

Všetky tieto potrebné informácie nájde a môže si stiahnuť SEM

Význam miništrantskej služby

1.1 Význam miništrantskej služby

Miništranti sú pre život a prácu Katolíckej Cirkvi nenahraditeľní. Ich celkový význam spočíva:

- v priamej oslave Trojjediného prostredníctvom všetkých liturgických úkonov a obradov, na ktorých sa zúčastňujú a pri ktorých sú obdarúvaní zvláštnymi dobrodeniami;

- v službe Božej velebnosti pri slávení Eucharistie, ktorá jej dodáva slávnostný ráz, robí liturgiu krajšou, vznešenejšou a príťažlivejšou;

- v praktizovaní zákona lásky k Bohu a k blížnemu. Táto žitá láska sa prejavuje v službe Pána a v ochote túto službu vykonávať;

- v príprave na plnší život v Kristovi. Pán Ježiš veľmi často povolával do svojej vinice týchto mladých služobníkov oltára, volá ich plnšie žiť v kňazskom a rehoľnom povolaní v Ježišovi Kristovi na ich spásu a na záchranu iných nesmrteľných duší;

- v hlbšom prežívaní života viery. Táto ich viera je vzorom pre iných mladých ľudí. Miništranti veľmi často plnia misijnú úlohu Cirkvi medzi svojimi vrstovníkmi. Sú to najmladší a najoddanejší katolícki misionári.

Čítať ďalej: Význam miništrantskej služby

National CPR Association