Citát

On nevolá tých, čo sú toho hodní, ale tých, ktorých sám chce.
sv. Terezka Ježiškova

Kto má meniny?


Meniny má: Viktor
Zajtra Alexander

 

Relikvie bl. sr. Zdenky

Naša farnosť je obdarená výnimočnou milosťou. Od pondelka 12. 5. 2014 si v našom farskom kostole môžeme uctievať relikvie bl. sestry Zdenky Schelingovej, našej rodáčky z Oravy. Stalo sa tak na žiadosť nášho pána farára. Pozostatky sme prijali od sestričiek z rehole Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža, do ktorého patrila aj bl. sestra Zdenka. Relikvia je úlomkom z kosti blahoslavenej a je umiestnená v prednej časti kostola medzi jej obrazom a obrazom sv. Jána Pavla II. Sestra Zdenka je prvou blahoslavenou na Slovensku a oravským ľuďom je zvlášť blízka. Svoj život obetovala za záchranu kňazov. Veríme, že jej orodovanie posilní aj nášho duchovného otca, naše rodiny a celú farnosť.

 

Uctiť si sestru Zdenku môžeme aj nasledovnými modlitbami:

Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a tvojim kňazom; prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami tvojho syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Amen.

 

Litánie k bl. sestre Zdenke

Pane, zmiluj sa.  

Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože
Duch Svätý, Bože
Svätá Trojica, jeden Boh
Svätá Mária, oroduj za nás,
Bl. Zdenka, hľadajúca Božiu vôľu,
Bl. Zdenka, odovzdaná Duchu Svätému,
Bl. Zdenka, milujúca trpiaceho a ukrižovaného Krista,
Bl Zdenka, túžiaca s Kristom a pre Krista trpieť,
Bl. Zdenka, kráčajúca v šľapajach milosrdného a ukrižovaného Krista,
Bl. Zdenka, milovníčka Eucharistie,
Bl. Zdenka, ctiteľka Panny Márie,
Bl. Zdenka, dôverujúca anjelovi strážnemu,
Bl. Zdenka, milujúca Cirkev,
Bl. Zdenka, odvážna v budovaní Cirkvi,
Bl. Zdenka, milujúca svoju kongregáciu,
Bl. Zdenka, naplnená duchom pokánia,
Bl. Zdenka, ochotná obetovať sa za iných,
Bl. Zdenka, trpezlivá v ťažkostiach a pri nepochopení,
Bl. Zdenka, slúžiaca chorým a trpiacim,
Bl. Zdenka, pomáhajúca prenasledovaným pre vieru,
Bl. Zdenka, odvážna pri záchrane kňazov,
Bl. Zdenka, obeť lásky a násilia,
Bl. Zdenka, odovzdaná Bohu v utrpení,
Bl. Zdenka, hrdinská v odpúšťaní,
Bl. Zdenka, vzor pevnej viery,
Bl. Zdenka, plná nádeje,
Bl. Zdenka, rozdávajúca úsmev,
Bl. Zdenka, vyžarujúca pokoj,
Bl. Zdenka, chrániaca posvätnosť nedele,
Bl. Zdenka, plná vďačnosti za každú milosť,
Bl. Zdenka, vytrvalá v utrpení,
Bl. Zdenka, konkrétna v láske k blížnym,
Bl. Zdenka, nezlomná vo vernosti,
Bl. Zdenka, pokorná v službe,
Bl. Zdenka, milujúca tichosť,
Bl. Zdenka, príklad zasväteného života,
Bl. Zdenka, milujúca všetkých ľudí.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, - zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, - vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, - zmiluj sa nad nami, Pane.

K: Oroduj za nás blahoslavená Zdenka.
Ľ: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku  k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a tvojim kňazom; prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Novéna k bl. Zdenke Schelingovej: http://www.modlitba.sk/htm/poboznosti/noveny/zdenka.htm

National CPR Association