Pastoračná rada farnosti

Členovia pastoračnej rady farnosti za obdobie 2018-2023:

Vdp. Žofiak Peter

Farský Vladimír

Ferancová Alena

Chudjak Pavol

Klusová Veronika

Laštík Peter

Paterková Renáta

Vrábová Martina

Stanovy pastoračnej rady farnosti

National CPR Association