Výsledky volieb HRF - 8. septembra 2019

Volebná komisia:

Predseda: Vdp. Peter Žofiak - farár

     Členovia: Brontvaj Milan, Ing. Hutko Jozef , Chudjak Pavol, Suroviak Milan

Volebných lístkov sa rozdalo      582

Volebných lístkov sa vrátilo      363

Výsledky volieb do HRF:

Hutko Jozef            139

Zanovit Július         134

Chudjak Pavol        127

Laštík Peter            120

Suroviak Milan          88

Graňák Karol             76

Brontvaj Milan           71

Laštík Štefan              53

Kubica Marcel            45

Madleňák Ján ml.       43

Ostatné mená získali menej ako 30 hlasov :

Polák Martin, Farský Vladimír, Jadroň Milan, Kubizna Jozef, Kopta Peter, Vráb Peter, Prielomek Maroš, Prielomek Peter, Nečas Peter, Ferancová Alika, Florek Juraj, Farský Marcel, Lovaštík Ignác, Majcher Ján, Brontvaj František, Polák Augustín, Žofaj Marcel, Kušnier Michal, Kubica Peter, Kubizna Blažej, Balák Peter, Madleňák Dominik, Čajka Miroslav, Žofaj Jozef, Verček Zdeno, Lieskovský Stanislav, Kriš Zdeno, Jadroň Vladimír, Čiernik Milan, Madleňák Miloš, Kušnier Milan, Feranec Jaroslav, Kubizna Marian, Žofaj Ivan, Graňák František, Kubica Rudolf, Trabalík Pavol, Polák Ján, Hvolka Ferdinand, Polák Kamil, Laštík Ivan, Žofaj Martin, Poláková Viera, Madleňáková Elena, Feranec Stanislav, Čiernik Kamil, Stolárik Milan, Madleňák Jozef, Graňák Peter, Farský Peter, Bakaľová Táňa, Feranec Augustín, Rypák Ľubomír, Vráb Marcel, Madleňák Michal, Čiernik Jozef ml., Kriš Július ml., Kriš Július, Čierniková Terézia, Ferancová Jozefína, Laštík Vladimír, Gogolák Anton, Farský Michal, Polák Anton, Graňák Libor, Trabalík Rastislav, Ferancová Elena, Madleňák Roman, Vrábová Martina, Basár Jozef, Madleňák Peter, Vojtašák Miroslav, Polák Patrik, Suroviaková Alena, Feranec Václav, Farská Zdena, Hvoľková Zita, Kušnier Rudolf, Klusová Vierka, Lipničanová Vierka, Vráb Matúš ml., Prielomek Jakub, Madleňák Ján st., Trabalíková Juliana, Trabalík Miroslav, Vráb Edo, Polák Peter, Kušnierová Iveta, Kavoň Stanislav ml., Kavoňová Silvia, Gogoláková Valéria, Čiernik Leonard, Bejdak Anton, Brontvaj Daniel, Čiernik František st., Graňaková Daniela, Žofaj Ignác, Ferancová Monika, Gracíková Marcela.

         Ako správca farnosti všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Kto by chcel nahliadnuť do volebnej zápisnice s konkrétnym počtom hlasov, môže tak urobiť na farskom úrade.

● Podľa druhého článku stanov HRF §1 bod 3, ako farár tunajšej farnosti menujem do novej Hospodárskej rady farnosti na obdobie 5 rokov týchto členov:

                     Ing. Graňák Karol

                     Suroviak Milan

                     Kubica Marcel

● Podľa Stanov hosp. rady farnosti – Článok 2, § 1, bod 5 na budúcu nedeľu 22.09. 2019 na konci druhej sv. omše nový členovia HRF - zvolený a menovaný zložia sľub pred svojim farárom a cirkevnou obcou, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomito, zodpovedne a čestne. Zároveň im bude odovzdaný dekrét na vykonávanie tejto činnosti.

Žofiak Peter, farár

Voľby do Hospodárskej rady farnosti na obdobie 2019 - 2024 - výsledky

Stanovy Hospodárskej rady farnosti