Citát

Keď odhodíš jeden kríž, iste nájdeš iný, a hádam ešte ťažší.
Kempenský

Kto má meniny?


Meniny má: Viktor
Zajtra Alexander

 

Dotazník pre rodičov detí, navštevujúce eRko stretká

Milí rodičia

AJ v 27. roku života eRka sa chceme zamýšľať nad eRkom, jeho hodnotami, jeho smerovaním... Pri tomto premýšľaní sa snažíme pozerať na eRko rôznymi očami, napríklad aj očami rodičov našich detí. Preto by sme sa Vás, rodičov deti chceli poprosiť o vyjadrenie vašich názorov, postrehov v dotazníku. Ďakujeme za Váš čas.

Program Amandy na tento školský rok

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den deti kreslene

V tomto školskom roku 2017/2018 sa budú konať pravidelne dva stretká a to každú sobotu:

14.30 h - pre deti do tretej triedy (vrátane)

16.00 h - pre staršie deti od štvrtej triedy

Počas roka tiež pripravujeme rôzne iné akcie pre deti napr.: Detský čin pomoci, Dobrá novina, Vypni telku, zapni seba, Amanďácky ples a samozrejme vyvrcholenie celoročných aktivít - Amanďácky letný tábor.

S tretiakmi a možno aj s ostatnými ochotnými deťmi sa budeme stretávať každú stredu o 17.00 h v Amande na skúške spevu a o 18.00 na detskej sv. omši.

Ak nám chceš pomáhať pri formovaní detí, si vítaný. Animátori sa stretávajú pravidelne, každú sobotu, o 18.00 h v spomínaných priestoroch Amandy.

Nech si, aký si, si srdečne pozvaný do Amandy veď: Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Čo je to Amanda?

Radosť Rozdávaním Rastie

Tak znie motto Amandy. Kto by nevedel, čo Amanda vo svojej podstate je? Amanda je miesto pod farou v Oravskej Jasenici. Miesto, kde je každé dieťa vítané na stretkách. Miesto prípravy animátorov. Miesto, kde skúša mládežnícky, či detský zbor. V Oravskej Jasenici fungovali mladí a deti ako spoločenstvá už od roku 1993, ale Amanda bola slávnostne otvorená až 12. 3. 1996.

Amanďácka dobrovoľnícka činnosť sa koná pod hlavičkou eRka. eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990. Cieľ eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

National CPR Association