Duchovná obnova pre chlapcov
1. - 3. máj 2020 v Spišskej Kapitule

Pozvánka na duchovnú obnovu...

Kurz prípravy na manželstvo
https://www.domanzelstva.sk/

...

Erb farnosti

Heraldický...

Otázky pred prijatím sviatosti birmovania

Milí birmovanci,

na úspešné zavŕšenie prípravy na prijatie sviatosť birmovania je potrebné pozrieť si nasledujúce otázky, ktoré ste si v priebehu roka na Vašich stretnutiach preberali. Je potrebné aby ste v týchto otázkach mali jasno a vedeli ste ich. V prípade nejasnosti sa môžete obrátiť na Vašich animátorov.

Rozpis pri Božom hrobe pre birmovancov

Rozpis na nočnú adoráciu pri Božom hrobe pre birmovancov z piatka na sobotu:

1. skupina           22:00 - 23:00                      5. skupina           2:00 - 3:00
2. skupina           23:00 - 24:00                      6. skupina           5:00 - 6:00
3. skupina           24:00 - 1:00                        7. skupina           3:00 - 4:00
4. skupina           1:00 - 2:00                          8. skupina           4:00 - 5:00

V prípade, že súrodenci nie sú v jednej skupine môžu sa dohodnúť a ísť spolu.

Birmovanci sa modlia ruženec

Tento piatok 2. februára (na Hromnice) sa budú pred sv. omšou modliť ruženec birmovanci zo skupiny č. 4. Začiatok modlitby ruženca je o 17.30 h. K modlitbe sú pozvaní samozrejme všetci birmovanci. Pred sv. omšou bude možnosť sv. spovede.

Otázky, ktoré treba birmovancovi zvládnuť

Otázky pre birmovancov, ktoré budú každý týždeň pribúdať

Téma: Ľúto mu je zástupu:

1. Čo je sviatosť kňazstva? / vieš ?/
2. Kde sa duchovne vychováva kňaz? /miesto/
3. Kde študuje kňaz? /povedz fakultu a počet rokov/
4. Kto sa môže stať kňazom? /to je ťažká otázka/
5. Čo dostáva kňaz pri vysviacke? /niečo výnimočné a len pre mužov/
6. Čo má robiť veriaci? /mnohí tak robia.../
7. Čo sľubuje kňaz pri vysviacke biskupovi? /dve čnosti/

Skupiny birmovancov

Aktualizovaný zoznam birmovancov k 31. januáru 2018

Skupina: 1.
Animátor: Lieskovský Stanislav
Čas a miesto: Štvrtok 17.00 h v Amande
Birmovanci:
1.Alica Gracíková (8.r.)
2.Elizabet Sochová(8.r.)
3.Alex Jasenek (8.r.)
4.Vladimír Trabalík(9.r.)
5.Matúš Žofaj  (9.r.)
6.Miroslav Zboňák (9.r.)
7.Soňa Vrábová (9.r. )
8.Patrik Feranec (9.r.)
9.Nikoleta Jasenková (1.r.)
10.Milan Jadroň (1.r.)
11.Paula Chudjaková (2.r.)
12.Romana Floreková (2.r.)
13.Sára Sochová (9.r.) 

Čítať ďalej: Skupiny birmovancov

Úvodné pokyny k vytvoreniu skupín

Milí birmovanci!

Ďalšie pokračovanie birmovných náuk budú sprevádzať nasledovné zmeny:

- Budete rozdelení do 8 skupín. Ku každej skupinke je pridelený animátor, ktorý sa bude s vami stretávať 1x za týždeň v Amande v určenom čase. Skupinky sú pevne stanovené, nedá sa prechádzať zo skupiny do skupiny. Iba v nutnom prípade, keď vám nebude vyhovovať deň stretaní pre vážny dôvod (napr. navštevujete jazykovú školu,... alebo iný vážny dôvod) môžete prísť túto nedeľu - 21. 1. 2018 spolu s rodičom a dohodnúť výmenu, ktorú si dopredu prediskutujete s iným birmovancom a navzájom sa vymeníte v skupinách. Rozpis skupín môžete nájsť ešte na nástenke vo vestibule kostola alebo na tejto stránke.

Čítať ďalej: Úvodné pokyny k vytvoreniu  skupín

National CPR Association