Akcie

Citát

Kto má meniny?


Meniny má: Viktor
Zajtra Alexander

 

Vianoce 2019

Tohtoročné Vianočné sviatky boli v našej farnosti plné hudby, spevu a radosti z príchodu Spasiteľa. Pastieri nám na sviatok narodenia Pána (25. 12. 2019) pri rannej sv. omši ohlasovali radostnú zvesť narodenia malého Ježiška.

Na jasličkovej, ktorá bola tento krát v nedeľu 29. 12. 2019 sme si v krátkej scénke pripomenuli udalosti spred 2000 rokov – zvestovanie a narodenie Pána. K jasličkám prichádzali deti, mládež, ženy – matky, muži – otcovia, dôchodcovia, chorí a pán farár. Spoločne ďakovali a zároveň prosili o dary pre seba či svoje rodiny.

V závere sa celým kostolom niesla pieseň Tichá noc.

FOTO A VIDEO

Prednáška s vdp. prof. ThDr. SSlic. Františkom Trstenským Phd.

V sobotu 21. 09. 2019 zavítal do našej farnosti vdp. prof. ThDr. SSlic. František Trstenský, PhD. ktorý veriacim – najmä lektorom pútavo priblížil sv. písmo ktoré čítame. Zúčastnilo sa jej dokopy 12 ľudí.

Fotografie a časť odprezentovaného textu: https://photos.app.goo.gl/YbZxAmZFPVSo1tHv9

Svätá zem - po stopách Ježišových...

V dňoch 9. až 16.mája 2019 splnil Pán túžbu mnohých z nás - navštíviť miesta pôsobenia nášho Spasiteľa - ísť do Svätej zeme.

Miesta, kde sa narodil, žil, vyučoval, trpel, bol ukrižovaný, ale predovšetkým, čo je veľmi dôležité, vstal z mŕtvych.

Miesta úzko späté s históriou našej spásy.

Miesta premodlené tisíckami ľudí z celého sveta.

Miesta, kde cítiť Boží dotyk.

Miesta, na ktorých sa neubrániš slze a jemnému stisnutiu hrdla.

Miesta, ktoré posilnia každého pútnika vo viere.

Miesta, ktoré sú pre nás kresťanov zemou evanjelia, pre židov zemou zasľúbenou, pre moslimov svätostánkom ...

Miesta, pútajúce pozornosť sveta nazývané Svätá zem.

Čítať ďalej: Svätá zem - po stopách Ježišových...

Oslava životného jubilea - 50 rokov

17. jún 2019 bol významným dňom v živote nášho pána farára, a tým aj celej našej farnosti. Pán Boh mu doprial krásne životné jubileum 50 rokov života. V tento čas mu chceli preto aj naši farníci popriať do ďalších rokov len to najlepšie. Už v nedeľu 16. júna sa k sv. omši pripojil svojím spevom spevácky zbor a zástupcovia farnosti popriali pánovi farárovi v mene všetkých farníkov hojnosť Božích milostí a zároveň mu poďakovali za jeho zásluhy, ktorými v uplynulom roku prispel k oživeniu duchovného života v našej farnosti. V deň svojich narodenín slúžil pán farár sv. omšu spolu so 16 kňazmi a diakonom za poďakovanie Pánu Bohu.

Na záver sa obraciame k Panne Márii slovami piesne: Premilá Matka, Pani zeme, neba, čuj svoje dietky, o čo prosia teba. Mária, Matka, čuj naše volanie, za nášho kňaza vďaky ti vzdávame.

Foto: https://photos.app.goo.gl/sqCxBbhMtRN2aw1p8

Dni rodiny - sv. omša na Kalvárií (pri kapličke)

Predposledný júnový víkend (22. – 23. jún 2019) sa v našej obci konala akcia - Dni rodiny. Okrem bohatého kultúrneho či športového programu sa nezabudlo ani na program duchovný. V nedeľu 23. júna 2019 o 10.00 h bola na našej kalvárií nad kostolom prvýkrát (od vzniku kaplnky) odslúžená sv. omša za rodiny našej farnosti.

Sv. omši predchádzala aj úprava okolia v podobe vykosenia trávy a prípravy terénu. V sobotu ráno (8. júna 2019) po sv. omši prichádzali farníci, aby zveľadili okolie tohto často navštevovaného miesta.

Aj keď to v nedeľu s počasím vyzeralo neiste, nezastavili nás ani čierne mraky. Davy ľudí prichádzali na kalváriu. Ľahký, krátky, letný dážď ku koncu homílie pokropil ľudí a pôsobil skôr blahodarne. Sv. omšu doprevádzali spevom a hrou dychovka, dôchodcovia aj nový spevácky zbor.

V závere sv. omše p. farár povzbudil veriacich k návšteve kaplnky:

„Tento priestor (posvätená krížová cesta aj kaplnka) si zaslúži svoju úctu, je to priestor modlitby, meditácie, kedy možno prídeme k Panne Márii a niekedy len sedíme, nevieme čo povedať – ona už vie, čo chceme povedať – je naša MATKA. Využívajme tento priestor, prichádzajme tu a Nebeská Matka nás za to odmení.“

Veríme, že podobné duchovné akcie sa v našej farnosti aj vďaka ochotným ľuďom budú konať pravidelne.

Foto zo sv. omše: https://photos.app.goo.gl/Xu2qcXESHqXfinp39

Krížová cesta ku kapličke

Krížová cesta v strede týždňa pre školákov? Áno, v stredu 3. apríla 2019 zorganizovala naša základná škola krížovú cestu na našu kalváriu – nad kostolom, na ktorú boli pozvané nielen deti. Každý si mal priniesť palicu, kamienok, lampášik. Tieto predmety symbolizujú nasledovné: palica – symbol priateľstva alebo Šimona, ktorý pomáha niesť kríž; kameň – naše hriechy; lampáš – je Ježiš, ktorý je stále s nami.

Nesúc kríž a zamýšľajúc sa nad jednotlivými zastaveniami cesty nášho Ježiša na Golgotu sa modlila krížová cesta, jednotlivé zastavenia čítali okrem p. farára aj deti.

Do zeme umiestnili kríž, okolo ktorého poukladali kamene, ktoré symbolizujú naše hriechy.

Fotky: https://photos.app.goo.gl/UpuBGDtFrF6YmJY58

National CPR Association