Diecézna škola viery II.
19. september 2019 - Námestovo

Náš spišský diecézny...

Pochod za život 2019
Bratislava, 22. 09. 2019

...

Pútnický zájazd FATIMA - LURDY
3. - 11. máj 2020

Rímskokatolícky...

Milión detí sa modlí ruženec
18. októbra 2019
Kurz prípravy na manželstvo
Víkendové kurzy v Ústí nad Priehradou

...

Erb farnosti

Heraldický...

National CPR Association